kontrakt

 Aukra kennel katte- og hundepensjonat. 

Følg oss nå på Instagram!
Kontrakt


Betingelser for opphold hos Aukra Kennel

Inn og utlevering av hund/katt skal skje innenfor åpningstidene, dersom ikke annet er avtalt. Det skal alltid gjøres avtale på forhånd. Reservering av plass er bindende for begge parter fra det tidspunkt du mottar bekreftelsen fra pensjonatet, enten pr e-post eller telefon.


. Opphold som blir avkortet, refunderes ikke. Prisen på oppholdet gjelder fra og med den dagen kunden leverer hunden sin til opphold ved pensjonatet, og til den dag hunden blir utlevert fra pensjonatet etter endt opphold.


Hund/katt som ikke blir hentet innen 15 dager fra avtalt uttakelse, kan omplasseres eller avlives, såfremt det ikke blir betalt for ekstra opphold, eller gjort annen skriftlig avtale om dette.

Kunden har selv ansvar for å gi pensjonatet beskjed dersom noe uforutsett skulle inntre, slik at vi kan gjøre situasjonen best for hunden.


Kunden godtar at pensjonatet på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til hunden ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensinger i behandlingen hunden mottar i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med pensjonatet.

Kunden vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang med behandling av hunden.Hund/katt (ene) skal ved innlevering ikke vise tegn til sykdom, være ren, og være fri for utøy.

Vi tar ikke imot hunder/katter med smittsomme eller alvorlige sykdommer.


Vi kan dessverre ikke ta imot hunder som er aggressive, eller som ikke anses skikket til å oppholde seg på kennel. Dette kan også skje under oppholdet og hunden må hentes.Kunden må fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved innlevering av hunden. Det er et krav fra mattilsynet at hunden er vaksinert mot valpesyke ikke mer enn 2 år før, og ikke senere enn 14 dager før ankomst. Dette er et minstekrav Vi ønsker at hunden er vaksinert inneværende år. Vi kan ikke ta imot hunden hvis den viker fra dette. Hvis vi har anledning kan vi la hunden stå på isolat, men dette er en vurderingssak i hvert tilfelle, og eier er her 100% ansvarlig for å inrette seg deretter.


Det er ingen adgang for uvedkommende i dyrerom eller luftegård, fordi dette forstyrrer hundene. Ikke for hundeeiere som leverer og henter heller. (Hvis en visning ønskes, så må vi kontaktes på forhånd, så vi kan planlegge det og finne en dag det passer.


Vi har ingen fellesforsikring på hunder som er i pensjonatet. Kunden har selv ansvar for eventuelt å tegne forsikring på sin hund.


Prisen på oppholdet inkluderer helpensjon. Du må gjerne medbringe ditt eget fòr om du synes det er best, men det gir ingen reduksjon i prisen.


Hunden blir luftet ved turgåing/aktivisering i stor luftegård. I tillegg til dette har halvparten av burene en egen liten luftegård som hundene har tilgang til via egen luke. Den andre halvparten har ikke dette så de frakter vi ut med bånd. Lukene stenges av oss til natten.


Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og video av hunden/katten under oppholdet til bruk på sosiale medier. Hvis dette ikke er ønskelig ønsker vi beskjed om dette


Ved utlevering så har vi desverre ikke mulighet til å levere hunden/katten? nyvasket og børstet. Etter et opphold hos oss kan en forvente både lukt og "bustete" hunder da de lever hundelivet med snusing, markering og lek utendørs.


Aukra kennel & Hundepensjonat kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder en hund eller katt, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under eller etter oppholdet ved pensjonatet.

Offentlig godkjent.
Ferden går dit de små føtter når..

Storebror en herlig høstdag i 2012 på Otta.


Vi minnes med stor glede våre to fantastiske labradorgutter, som ikke lenger er med oss.

Takk for gode minner!

Vi sees!